Delta

DELTA I TÄVLINGEN


För att delta i tävlingen skickar ni in er bild som är tagen mellan Fårönatta 2019 och Fårönatta 2020 med en text (max 300 tecken), där ni berättar vad Fårö betyder för er. Med i anmälan ska det också stå vart på Fårö och när bilden togs (Utöver de 300 tecken). Läs gärna igenom tävlingsreglerna noga och därefter skicka in ert bidrag genom att trycka på knappen nedanför och emaila bild & text.

TÄVLINGSREGLER

1.     Bildkvalité


Bilden måste vara i kvalitén till att kunna tryckas i storleken 40x50 cm och uppladdningsformatet måste vara ett av följande:

.jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff2.     Geografiskt


Bilden måste vara tagen på Fårö. I anmälan måste den plats också stå med (T.ex. Hammarshammaren, Fårö)

* I denna tävling räknas tyvärr inte Gotska Sandön.


3.     Tidsmässigt


Bilden måste vara tagen mellan Fårönatta 2019 och Fårönatta 2020, så inga bilder tagna före den 22 September 2019.

Med bilden måste också tiden den togs stå med.

* Observera att slutdatumet kan ta plats, upp till 4 veckor innan Fårönatta 2019; för slutröstning och framkallning.

Håll utkik på facebook.com/farofototavling för att hålla er uppdaterade.


4.     Antal bidrag


I denna tävling får varje person som deltar, max skicka in 1 bidrag. Alla bidrag efter det kommer inte godkännas.


5.     Rättigheter (TILLÄGG)


Vid anmälan frånsäger den tävlande ej sina rättigheter till bilden, dock godkänns det att Fårö fototävling må använda bilden i kommande tävlingar, när det kommer till marknadsföring

Fårö Fototävling godkänts dessutom till att få använda bidraget i en kalender.

Om Fårö fototävling, ej ska ha tillåtelse till att använda bilden i marknadsföringssyfte eller i kalendern; skriv en notis längst ner i mailet.


6.     Format (NYTT FÖR I ÅR)


Bilden måste vara tagen horisontellt. 
(Detta var inte en regel 2018/2019 och påverkade inte framröstningen det året)


Kontakta oss


info@farofototavling.nu


0707 76 6951

I samarbete med

Copyright @ All Rights Reserved